HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tuyên bố hợp chuẩn

background image

Tuyên bố hợp chuẩn

Tuyên bố Hợp chuẩn

theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17050-1 và EN 17050-1

Tên nhà sản xuất:

Công ty Hewlett-Packard

DoC#: BOISB-0802-03-rel.1,0

Địa chỉ nhà sản xuất:

11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

tuyên bố rằng sản phẩm

Tên sản phẩm:

HP LaserJet Enterprise 500 màu M551n

HP LaserJet Enterprise 500 màu M551dn

HP LaserJet Enterprise 500 màu M551xh

Số kiểu theo quy định

2)

BOISB-0802-03

Bao gồm:

CF084A -- Khay Tiếp Giấy 500 Tờ

Tùy chọn sản phẩm:

TẤT CẢ

Hộp mực in:

CE400A, CE400X, CE401A, CE402A, CE403A

phù hợp với các Thông số kỹ thuật sau của sản phẩm:

AN TOÀN:

IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006+A11

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Sản phẩm laze/LED loại 1)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC:

CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Loại B

1), 3)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Tiêu mục 47 CFR, Phần 15 Loại B

1), 3)

/ ICES-003, Mục 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

Sử dụng năng lượng:

Quy định (EC) Số 1275/2008 (Chỉ áp dụng cho các sản phẩm Loại B)

Quy trình thử nghiệm lượng điện tiêu thụ điển hình (TEC) dành cho Thiết bị xử lý hình ảnh đạt chuẩn
ENERGY STAR®

Thông tin bổ sung:

Sản phẩm này tuân thủ theo các yêu cầu của Chỉ thị EMC 2004/108/EC, Chỉ thị điện áp thấp 2006/95/EC và Chỉ thị EuP 2005/32/EC
có dấu CE

tương ứng.

248

Phụ lục D Thông tin về tuân thủ quy định

VIWW

background image

Thiết bị này tuân thủ theo Phần 15 của Quy định FCC. Việc vận hành thiết bị phụ thuộc vào hai điều kiện sau: (1) thiết bị này không gây
nhiễu sóng có hại, và (2) thiết bị này phải chấp nhận các nhiễu sóng, kể các các loại nhiễu sóng có thể sinh ra các hoạt động không mong
muốn.

1.

Sản phẩm đã được chạy thử trong một cấu hình tiêu biểu với hệ thống Máy tính cá nhân Hewlett-Packard.

2.

Vì mục đích tuân thủ quy định, sản phẩm này được gán một số hiệu theo Quy định. Con số này không được phép nhầm lẫn với tên
sản phẩm hoặc số của sản phẩm.

Boise, Idaho USA

Tháng 9 năm 2011

Chỉ riêng đối với vấn đề Quy định, xin hãy liên hệ:

Địa chỉ liên hệ tại châu Âu:

Văn phòng Dịch vụ và Bán sản phẩm Hewlett-Packard tại Địa phương bạn hoặc Hewlett-Packard
GmbH, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034, Böblingen (FAX:
+49-7031-14-3143)

www.hp.eu/certificates

Địa chỉ liên hệ tại Hoa Kỳ:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (Điện thoại: 208-396-6000)

VIWW

Tuyên bố hợp chuẩn

249