HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Sản sinh ra khí ozone

background image

Sản sinh ra khí ozone

Sản phẩm này không sản sinh một lượng khí ozone đáng kể nào (O

3

).