HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể

background image

Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể

Bảng C-1

Kích thước sản phẩm

Sản phẩm

Chiều cao

Chiều sâu

Chiều rộng

Trọng lượng

HP LaserJet Enterprise 500 màu
M551n

389 mm

489 mm

514 mm

36,5 kg

HP LaserJet Enterprise 500 màu
M551dn

408 mm

489 mm

514 mm

37 kg

HP LaserJet Enterprise 500 màu
M551xh

575 mm

489 mm

514 mm

44,6 kg

Bảng C-2

Kích thước sản phẩm khi mở tất cả các cửa và khay

Sản phẩm

Chiều cao

Chiều sâu

Chiều rộng

HP LaserJet Enterprise 500 màu M551n

389 mm

804 mm

824 mm

HP LaserJet Enterprise 500 màu M551dn

408 mm

804 mm

824 mm

HP LaserJet Enterprise 500 màu M551xh

575 mm

804 mm

824 mm

238

Phụ lục C Thông số kỹ thuật của sản phẩm

VIWW