HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - In đồ họa kinh doanh hoặc tài liệu tiếp thị

background image

In đồ họa kinh doanh hoặc tài liệu tiếp thị

Bạn có thể sử dụng sản phẩm này để in tài liệu tiếp thị và bán hàng hoặc các tài liệu màu khác trên
giấy láng. Để tối đa hóa chất lượng của đầu ra này, bạn phải thực hiện các bước sau:

1.

Chọn giấy thích hợp. Xem bảng dưới đây.

2.

Từ bảng điều khiển của sản phẩm, hãy cấu hình khay giấy để có loại giấy chính xác.

3.

Chọn cài đặt tương ứng trong trình điều khiển máy in.