HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP ePrint

background image

HP ePrint

Với HP ePrint, bạn có thể in ở mọi nơi, mọi lúc từ điện thoại di động, máy tính xách tay hoặc bất kỳ
thiết bị di động nào khác. HP ePrint hoạt động với bất kỳ thiết bị nào có khả năng gửi email. Nếu có
thể gửi email, bạn có thể in đối với sản phẩm đã bật HP ePrint. Để biết thêm chi tiết, hãy truy cập

www.hpeprintcenter.com

.

GHI CHÚ:

Sản phẩm phải được kết nối mạng và có quyền truy cập Internet để sử dụng HP ePrint.

VIWW

Các tiện ích được hỗ trợ dành cho Windows

47

background image

HP ePrint được tắt theo cài đặt mặc định trong sản phẩm. Sử dụng quy trình này để bật.

1.

Gõ địa chỉ IP của sản phẩm vào dòng địa chỉ của trình duyệt Web để mở Máy chủ web nhúng
của HP.

2.

Bấm tab Web Services (Dịch vụ web).

3.

Chọn tùy chọn để bật Dịch vụ web.

48

Chương 3 Phần mềm cho Windows

VIWW