HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Điều chỉnh màu/cài đặt màu

background image

Điều chỉnh màu/cài đặt màu

Quản lý màu bằng cách thay đổi cài đặt trên tab Color (Màu) trong trình điều khiển máy in.