HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Màu

background image

9 Màu

Điều chỉnh màu/cài đặt màu

Sử dụng HP EasyColor

Khớp màu với màn hình máy tính

VIWW

161