HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Kiểm tra hộp mực in

background image

Kiểm tra hộp mực in

Kiểm tra hộp mực in và thay hộp mực nếu cần, nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào sau đây:

Bản in quá sáng hoặc có vẻ bị mờ ở nhiều vùng.

Các trang đã in có một số vùng nhỏ không được in.

Các trang đã in có các vệt hoặc vết mực.

Nếu bạn xác định thấy cần phải thay hộp mực in, hãy in trang tình trạng nguồn cung cấp để tìm số bộ
phận cho hộp mực in chuẩn chính hãng của HP.

Loại hộp mực in

Các bước giải quyết sự cố

Hộp mực in được nạp thêm hoặc được
tái chế

Công ty Hewlett-Packard không khuyến nghị sử dụng các loại mực in không phải
của HP, dù là còn mới hay đã tái chế. Vì những hộp mực in này không phải là sản
phẩm của HP, HP không thể tác động gì đến thiết kế hay kiểm soát chất lượng. Nếu
bạn đang sử dụng hộp mực bơm lại hay tái chế và không hài lòng với chất lượng
in, hãy thay hộp mực đó bằng hộp mực chính hãng HP.

Hộp mực in HP chính hãng

1.

Bảng điều khiển sản phẩm hoặc trang tình trạng nguồn cung cấp cho biết tình
trạng Very Low (Gần hết mực) khi hộp mực gần hết. Thay hộp mực in nếu
chất lượng in không còn chấp nhận được.

2.

Kiểm tra hộp mực in xem có bị hỏng hóc không. Xem hướng dẫn kèm theo.
Thay hộp mực in nếu cần.

3.

Nếu các trang đã in xuất hiện vết mực nhiều lần với khoảng cách đều nhau,
hãy in một trang lau dọn. Nếu việc này không giải quyết được vấn đề, hãy
sử dụng thông tin về lỗi lặp lại trong tài liệu này để xác định nguyên nhân sự
cố.