HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Toner Collection Unit Almost Full (Bộ thu gom bột mực gần đầy)

background image

Toner Collection Unit Almost Full (Bộ thu gom bột mực gần đầy)

Mô tả

Bộ thu gom bột mực gần đầy. Tình trạng này có nghĩa là thời gian sử dụng của nguồn cung cấp đó
sắp hết. Thời gian sử dụng thực tế của nguồn cung cấp có thể thay đổi. Bạn không cần thay thế bộ thu
gom bột mực tại thời điểm này.

Hành động được đề xuất

Không cần tiếp tục thêm hành động nào. Hãy xem xét đặt mua một bộ thu gom bột mực khác.

122

Chương 7 Hộp mực in, bộ thu gom bột mực và các nguồn cung cấp khác

VIWW