HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Replace <color> cartridge (Thay hộp mực <color>)

background image

Replace <color> cartridge (Thay hộp mực <color>)

Mô tả

Cảnh báo này chỉ xuất hiện nếu sản phẩm được cấu hình để dừng hoạt động khi hộp mực in đạt
ngưỡng gần hết. Sản phẩm cho biết mực in đã hết. Thời gian sử dụng còn lại thực tế của nguồn cung
cấp có thể khác với ước tính. Có sẵn mực in để lắp vào khi chất lượng in không còn chấp nhận được.
Không cần thay thế nguồn cung cấp ngay bây giờ trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được.
Sau khi một nguồn cung cấp HP đã hết, Bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP cho nguồn cung cấp đó sẽ
chấm dứt.

Hành động được đề xuất

Thay hộp mực màu đã xác định.

Hoặc, lập cấu hình sản phẩm để tiếp tục in bằng cách sử dụng menu Manage Supplies (Quản lý
nguồn cung cấp)
.