HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Black cartridge very low (Hộp mực đen gần hết)

background image

Black cartridge very low (Hộp mực đen gần hết)

Mô tả

Hộp mực in đã hết thời gian sử dụng dự kiến.

Chất lượng in có thể giảm. Thay hộp mực in khi chất lượng in không còn chấp nhận được.

Hành động được đề xuất

Để đảm bảo chất lượng in tối ưu, HP khuyên bạn nên thay hộp mực in tại thời điểm này. Bạn không
cần thay hộp mực in tại thời điểm này trừ khi chất lượng in không còn chấp nhận được. Lượng thời
gian in thực tế của hộp mực có thể thay đổi.

Khi hộp mực in HP đạt đến ngưỡng gần hết, Bảo hành bảo vệ đặc biệt của HP trên hộp mực in đó sẽ
chấm dứt. Khi chọn tiếp tục in ở quá ngưỡng gần hết, tất cả các lỗi in hay trục trặc ở hộp mực sẽ không
được xem là lỗi ở vật liệu hay khả năng vận hành theo Tuyên bố Bảo hành Hộp mực In của HP.