HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Xử lý kẹt giấy trong cửa bên phải phía dưới (Khay 3)

background image

Xử lý kẹt giấy trong cửa bên phải phía dưới (Khay 3)

1.

Mở cửa bên phải phía dưới ra.

202

Chương 11 Giải quyết sự cố

VIWW

background image

2.

Nếu nhìn thấy giấy, hãy nhẹ nhàng kéo giấy

bị kẹt lên hoặc xuống để tháo nó.

3.

Đóng cửa bên phải phía dưới lại.