HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Không nhìn thấy trình điều khiển máy in cho sản phẩm này trong thư mục Printer (Máy in)

background image

Không nhìn thấy trình điều khiển máy in cho sản phẩm này trong
thư mục Printer (Máy in)

1.

Cài đặt lại phần mềm sản phẩm.

GHI CHÚ:

Đóng mọi ứng dụng đang chạy. Để đóng một ứng dụng mà có biểu tượng trên khay

hệ thống, bấm chuột phải vào biểu tượng đó và chọn Close (Đóng) hoặc Disable (Tắt).

2.

Thử cắm cáp USB vào một cổng USB khác trên máy tính.