HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Друк інформаційних сторінок

background image

Друк інформаційних сторінок

На інформаційних сторінках зібрано інформацію про виріб та його поточні налаштування. Нижче

описана послідовність дій для друку або перегляду часто використовуваних інформаційних сторінок:

1.

На панелі керування натисніть кнопку "Домашня сторінка ".

2.

Відкрийте такі меню:

Administration (Адміністрування)

Reports (Звіти)

Configuration/Status Pages (Сторінки конфігурації та стану) чи Other Pages

(Інші сторінки)

3.

За допомогою стрілки вниз виділіть звіт, а за допомогою стрілки

OK

виберіть його.

4.

Натисніть стрілку вгору , щоб виділити елемент Print (Друк), а тоді натисніть кнопку

OK

.

Таблиця 10-1

Меню "Reports (Звіти)"

Перший рівень

Другий рівень

Опис

Configuration/Status Pages (Сторінки
конфігурації та стану)

Administration Menu Map (Карта
меню адміністрування)

Друк карти меню панелі керування. У ній
вказуються активні налаштування для
кожного меню.

Configuration Page (Сторінка
конфігурації)

Відображення параметрів виробу й
встановлених аксесуарів.

Supplies Status Page (Сторінка стану
витратних матеріалів)

Відображення даних про приблизний
залишок ресурсу витратних матеріалів та
статистичного звіту, який включає: загальну
кількість опрацьованих завдань і сторінок,
серійний номер, лічильник сторінок та
інформацію про обслуговування.

HP надає приблизні дані щодо залишку
ресурсу витратних матеріалів виключно для
зручності користувачів. Фактичний
залишковий рівень ресурсу витратних
матеріалів може відрізнятися від поданих
приблизних даних.

Usage Page (Сторінка експлуатації)

Відображення даних про всі розміри
паперу, які використовувались у пристрої, із
вказанням параметрів друку: односторонній
чи двосторонній, чорно-білий чи
кольоровий; а також лічильник сторінок.

File Directory Page (Сторінка
каталогу файлів)

Відображення імені файлу та імені папки для
файлів, які зберігаються в пам’яті пристрою.

Current Settings Page (Сторінка
поточних параметрів)

Відображення поточних налаштувань
виробу.

Color Usage Job Log (Журнал
завдань кольорового друку)

Друк сторінки використання кольору.

176

Розділ 10 Управління та підтримка

UKWW

background image

Таблиця 10-1

Меню "Reports (Звіти)" (продовження)

Перший рівень

Другий рівень

Опис

Other Pages (Інші сторінки)

Demonstration Page
(Демонстраційна сторінка)

Друк демонстраційної сторінки, на якій
виділяються можливості друку пристрою.

Зразки RGB (Зразки RGB)

Друк взірців кольору для різних значень
RGB. Ці взірці можна використовувати для
порівняння кольорів на надрукованих
сторінках.

CMYK Samples (Зразки CMYK)

Друк взірців кольору для різних значень
CMYK. Ці взірці можна використовувати для
порівняння кольорів на надрукованих
сторінках.

PCL Font List (Список шрифтів PCL)

Друк списку всіх установлених шрифтів PCL.

PS Font List (Список шрифтів PS)

Друк списку всіх установлених шрифтів
PostScript (PS).

UKWW

Друк інформаційних сторінок

177