HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Вкладка Troubleshooting (Усунення несправностей)

background image

Вкладка Troubleshooting (Усунення несправностей)

Таблиця 10-5

Вкладка Troubleshooting (Усунення несправностей) вбудованого веб-

сервера HP

Меню

Опис

Reports and Tests (Звіти та
перевірки)

Друк низки звітів для допомоги з усунення проблем із пристроєм.

Calibrations (Калібрування)

Вибір параметра для негайного калібрування пристрою.

Filmware upgrade (Оновлення
мікропрограми)

Завантаження й інсталяція файлів оновлення мікропрограми пристрою.

Restore Factory Settings
(Відновлення заводських
параметрів)

Скидання налаштувань виробу до заводських значень за замовчуванням.