HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Вкладка Безпека

background image

Вкладка Безпека

Таблиця 10-6

Вкладка Безпека вбудованого веб-сервера HP

Меню

Опис

General Security (Загальні
параметри безпеки)

Настроювання пароля адміністратора для обмеження доступу до певних функцій
пристрою.

Увімкнення або вимкнення порту USB хоста на панелі керування або панелі
підключення USB на засобі форматування для безпосереднього друку з
комп’ютера.

Access Control (Керування
доступом)

Настроювання доступу до функцій пристрою для певних користувачів або груп.
Також вибір методу, яким окремі користувачі входять у пристрій.

Protect Stored Data (Захист
збережених даних)

Настроювання внутрішнього жорсткого диска пристрою та керування ним. Цей
пристрій включає зашифрований жорсткий диск для забезпечення максимальної
безпеки.

Настроювання параметрів для завдань, які зберігаються на жорсткому диску
пристрою.

Certificate Management
(Керування сертифікатами)

Встановлення сертифікатів безпеки на пристрої та в мережі та керування ними.