HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Нормативні положення Федеральної Комісії Зв’язку (FCC)

background image

Нормативні положення Федеральної Комісії
Зв'язку (FCC)

Це обладнання перевірено на відповідність обмеженням для цифрових пристроїв класу B згідно частини

15 правил FCC. Ці обмеження розроблені з метою забезпечення належного захисту від шкідливих

електромагнітних перешкод у побутових умовах. Дане обладнання утворює, використовує та може

випромінювати енергію радіочастоти. У разі неналежного встановлення або використання

обладнання, воно може створювати неприпустимі перешкоди для радіозв'язку. Проте неможливо

повністю гарантувати, що за певних умов встановлення перешкоди не виникатимуть. Якщо це

обладнання створює перешкоди для приймання радіо- і телесигналу, що можна визначити шляхом

увімкнення і вимкнення обладнання, рекомендовано використання декількох способів усунення цих

перешкод:

Змініть напрямок або місце розташування прийомної антени.

Збільшіть відстань між обладнанням та приймачем.

Під'єднайте обладнання до іншої розетки (не до тої, до якої під'єднано приймач).

Проконсультуйтесь у свого дилера або досвідченого радіо/телетехніка.

ПРИМІТКА.

Будь-які зміни або модифікації конструкції принтера, не схвалені компанією HP,

можуть призвести до позбавлення користувача права на використання цього обладнання.

Для відповідності обмеженням для пристроїв класу B частини 15 правил FCC обов'язковим є

використання екранованого інтерфейсного кабелю.

254

Додаток г Нормативна Інформація

UKWW

background image

Програма керування впливом пристрою на
навколишнє середовище

Захист довкілля

Компанія Hewlett-Packard зобов’ язується постачати якісні товари з урахуванням виконання вимог до

захисту довкілля. При розробці цього продукту вжито заходи, спрямовані на зменшення впливу на

довкілля.

Створення озону

Цей продукт не виділяє газ озон (O

3

) у помітній кількості.

Енергоспоживання

У режимах готовності та Сплячий режим або автоматичне вимкнення споживання енергії значно

зменшується, що сприяє збереженню природних ресурсів і зниженню витрат без впливу на швидкодію

пристрою. Обладнання для друку й обробки зображень Hewlett-Packard із логотипом ENERGY
STAR

®

відповідає вимогам ENERGY STAR U.S. Environmental Protection Agency до обладнання з

обробки зображень. Обладнання з обробки зображень, що відповідає вимогам ENERGY STAR,

позначено таким символом:

Додаткову інформацію про обладнання з обробки зображень, що відповідає вимогам ENERGY STAR,

можна знайти на:

www.hp.com/go/energystar

Використання паперу

Ця функція ручного/автоматичного дуплексного друку (двостороннього друку) і можливість друку N-

up (друку кількох сторінок на одному аркуші) дають змогу знизити споживання паперу та, відповідно,

зменшити витрати природних ресурсів для його виготовлення.

Пластмаси

Пластмасові деталі вагою більше 25 грамів мають позначку, що відповідає міжнародним стандартам

та полегшує ідентифікацію пластмаси для утилізації деталей після завершення терміну служби.

витратні матеріали для HP LaserJet

Участь у програмі HP Planet Partners забезпечує безкоштовну утилізацію використаних картриджів

HP LaserJet. На кожній новій упаковці з картриджем HP LaserJet і витратними матеріалами подано

UKWW