HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Меню "Network Settings (Мережеві параметри)"

background image

Меню "Network Settings (Мережеві параметри)"

У таблиці нижче символ зірочка (*) позначає стандартні заводські параметри.

Таблиця 2-14

Меню "Network Settings (Мережеві параметри)"

Перший рівень

Значення

I/O Timeout (Час очікування вхід/вихід)

Діапазон: від 5 до 300 секунд

Значення за замовчуванням = 15

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect)

Детальніше дивіться в таблиці нижче.

32

Розділ 2 Меню панелі керування

UKWW

background image

Таблиця 2-15

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect)

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

П'ятий рівень

Значення

Information
(Інформація)

Print Sec Report
(Друк звіту із
переліком
параметрів
безпеки)

Yes (Так)

No (Ні)*

TCP/IP

Enable
(Увімкнути)

On (Увімк.)*

Off (Вимк.)

Host Name
(Мережеве ім'я)

За допомогою
кнопок зі стрілками
можна редагувати
ім’я хоста

NPIXXXXXX*

IPv4 Settings
(Параметри IPv4)

Config Method
(Спосіб
налаштування)

Bootp*

DHCP

Auto IP
(Автоматична ІР-
адреса)

Manual (Вручну)

Manual Settings
(Налаштування
вручну)

ПРИМІТКА.

Це

меню доступне,
лише якщо вибрати
параметр Manual
(Вручну)
у меню
Config Method
(Спосіб
налаштування)
.

IP Address (IP-
адреса)

Введіть адресу.

Subnet Mask
(Маска
підмережі)

Введіть адресу.

Default Gateway
(Стандартний
шлюз)

Введіть адресу.

Default IP (ІР-
адреса за
замовчуванням)

Auto IP
(Автоматична ІР-
адреса)
*

Legacy
(Існуючий)

DHCP Release
(Розмикання
DHCP)

Yes (Так)

No (Ні)*

UKWW

Меню "Administration (Адміністрування)"

33

background image

Таблиця 2-15

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect) (продовження)

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

П'ятий рівень

Значення

DHCP Renew
(Відновлення
DHCP)

Yes (Так)

No (Ні)*

Primary DNS
(Основний DNS)

Діапазон: від 0 до
255

Значення за
замовчуванням =
xxx.xxx.xx.xx

Secondary DNS
(Додатковий
DNS)

Діапазон: від 0 до
255

Значення за
замовчуванням =
0.0.0.0

IPv6 Settings
(Параметри IPv6)

Enable
(Увімкнути)

On (Увімк.)*

Off (Вимк.)

Address (Адреса) Manual Settings

(Налаштування
вручну)

Enable
(Увімкнути)

On (Увімк.)

Off (Вимк.)*

Address (Адреса) Виберіть зі списку,

який відкриється.

DHCPV6 Policy
(Політика
DHCPV6)

Router Specified
(Зазначений
маршрутизатор)

Router
Unavailable
(Маршрутизатор
недоступний)
*

Always (Завжди)

Primary DNS
(Основний DNS)

Виберіть зі списку,
який відкриється.

Secondary DNS
(Додатковий
DNS)

Виберіть зі списку,
який відкриється.

Proxy Server
(Проксі-сервер)

Виберіть зі списку,
який відкриється.

Proxy Port
(Проксі-порт)

Значення за
замовчуванням =
00080

Idle Timeout (Час
очікування)

Значення за
замовчуванням =
0270

34

Розділ 2 Меню панелі керування

UKWW

background image

Таблиця 2-15

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect) (продовження)

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

П'ятий рівень

Значення

General Security
(Загальна
безпека)

Secure Web
(Безпечний
Інтернет)

HTTPS
(обов'язково)
(HTTPS
(обов'язково))
*

HTTPS Optional
(HTTPS
(необов'язково))

IPSEC

Keep
(Утримувати)

Disable
(Вимкнути)
*

802.1x

Reset (Скинути)

Keep
(Утримувати)
*

Reset Security
(Скидання
параметрів
безпеки)

Yes (Так)

No (Ні)*

Diagnostics
(Діагностика)

Embedded Tests
(Вбудовані
програми
перевірки)

LAN HW Test
(Перевірка
тракту даних)

Yes (Так)

No (Ні)*

HTTP Test
(Перевірка HTTP)

Yes (Так)

No (Ні)*

SNMP Test
(Перевірка
SNMP)

Yes (Так)

No (Ні)*

Data Path Test
(Перевірка
тракту даних)

Yes (Так)

No (Ні)*

Select All Tests
(Вибрати усі
перевірки)

Yes (Так)

No (Ні)*

Execution Time
(Час виконання)

Діапазон: від 1 до 60
годин

Значення за
замовчуванням = 1

Execute
(Виконати)

Yes (Так)

No (Ні)*

Ping Test
(Пінгування)

Dest Type (Тип
призначення)

IPv4

IPv6

UKWW

Меню "Administration (Адміністрування)"

35

background image

Таблиця 2-15

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect) (продовження)

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

П'ятий рівень

Значення

Dest IPv4
(Призначення
IPv4)

Діапазон: від 0 до
255

Значення за
замовчуванням =
127.0.0.1

Dest IPv6
(Призначення
IPv6)

Виберіть зі списку,
який відкриється.

Значення за
замовчуванням = : :
1

Packet Size
(Розмір пакета)

Значення за
замовчуванням = 64

Timeout
(Очікування)

Значення за
замовчуванням =
001

Count
(Підрахунок)

Значення за
замовчуванням =
004

Print Results
(Результати
друку)

Yes (Так)

No (Ні)*

Execute
(Виконати)

Yes (Так)

No (Ні)*

Ping Results
(Результати
пінгування)

Packets Sent
(Надіслані
пакети)

Значення за
замовчуванням =
00000

Packets Received
(Отримані
пакети)

Значення за
замовчуванням =
00000

Percent Lost
(Відсоток
втрачених)

Значення за
замовчуванням =
000

RTT Min
(Мінімальний
час на передачу
і підтвердження
отримання)

Значення за
замовчуванням =
0000

RTT Max
(Максимальний
час на передачу
і підтвердження
отримання)

Значення за
замовчуванням =
0000

36

Розділ 2 Меню панелі керування

UKWW

background image

Таблиця 2-15

Jetdirect Menu (Меню Jetdirect) (продовження)

Перший рівень

Другий рівень

Третій рівень

Четвертий рівень

П'ятий рівень

Значення

RTT Average
(Середній час на
передачу і
підтвердження
отримання)

Значення за
замовчуванням =
0000

Ping In Progress
(Виконується
пінгування)

Yes (Так)

No (Ні)*

Refresh
(Оновити)

Yes (Так)

No (Ні)*

Link Speed
(Швидкість
з'єднання)

Auto (Авто)*

10T Half

10T Full

100TX Half

100TX Full

100TX Auto

1000T Full

UKWW

Меню "Administration (Адміністрування)"

37