HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Меню "Manage Trays (Керування лотками)"

background image

Меню "Manage Trays (Керування лотками)"

У таблиці нижче символ зірочка (*) позначає стандартні заводські параметри.

Таблиця 2-13

Меню "Manage Trays (Керування лотками)"

Перший рівень

Значення

Use Requested Tray (Використовувати потрібний лоток)

Exclusively (Виключно)*

First (Перша)

Manually Feed Prompt (Запит щодо ручної подачі)

Always (Завжди)*

Unless loaded (Якщо не завантажено)

Size/Type Prompt (Запит щодо розміру/типу)

Display (Показувати)*

Do not display (Не показувати)

Use Another Tray (Використовувати інший лоток)

Enabled (Увімкнено)*

Disabled (Вимкнено)

Alternative Letterhead Mode (Альтернативний режим
друку на бланк)

Disabled (Вимкнено)*

Enabled (Увімкнено)

Blank Pages (Порожні сторінки)

Auto (Авто)*

Yes (Так)

Override A4/Letter (Не зважати на формат (A4/LETTER)) Yes (Так)*

No (Ні)