HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Зміна функції відновлення після застрягання

background image

Зміна функції відновлення після застрягання

Цей виріб забезпечує можливість відновлення після застрягання - функцію, яку можна використовувати

для виконання повторного друку застряглих сторінок. Доступні параметри:

Auto (Авто) — Виконання виробом спроби повторного друку застряглих сторінок у разі

наявності достатньої пам'яті.

Off (Вимк.) — Виріб не виконує спроби передрукування застряглих сторінок. Оскільки пам'ять

не використовується для зберігання останніх сторінок, продуктивність виробу є оптимальною.

ПРИМІТКА.

Під час використання цієї функції, якщо у виробі закінчиться папір, а завдання

має видруковуватись з обох боків, деякі сторінки може бути втрачено.

On (Увімк.) — Виріб завжди виконує передрукування застряглих сторінок.. Виділяється

додаткова пам'ять для зберігання кількох останніх видрукуваних сторінок. На загальну

продуктивність виробу це може впливати негативним чином.

1.

На панелі керування пристрою натисніть кнопку "Домашня сторінка ".

2.

Відкрийте такі меню:

Administration (Адміністрування)

General Settings (Загальні параметри)

Jam Recovery (Відновлення після застрягання)

3.

Виберіть відповідний параметр і натисніть кнопку

OK

.

UKWW

Усунення застрягань

211