HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma

background image

HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma

Ürün durumunu görüntülemek, ürün ağ ayarlarını yapılandırmak ve yazdırma işlevlerini ürünün kontrol

paneli yerine bilgisayarınızdan yönetmek için HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanın. Aşağıda

Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanarak yapabileceğiniz işlemlere bazı örnekler verilmiştir:

Ürün durum bilgilerini görüntüleme.

Tüm sarf malzemelerinin kalan ömrünü belirleme ve yenilerini sipariş etme.

Tepsi yapılandırmalarını görüntüleme ve değiştirme.

Ürün kontrol paneli menüsü yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme.

İç sayfaları görüntüleme ve yazdırma.

Ürün ve sarf malzemeleri olayları hakkında bildirim alma.

Ağ yapılandırmasını görüntüleme ve değiştirme.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanmak için, tarayıcınız aşağıdaki özellikleri karşılamalıdır:

Windows: Microsoft Internet Explorer 5.01 veya üzeri ve Netscape 6.2 veya üzeri

Mac OS X: Bonjour veya bir IP adresi kullanan Safari ve Firefox için

Linux: Sadece Netscape Navigator

HP-UX 10 ve HP-UX 11: Netscape Navigator 4.7

HP Katıştırılmış Web Sunucusu, ürün IP tabanlı bir ağa bağlı olduğunda çalışır. HP Katıştırılmış Web

Sunucusu IPX tabanlı ürün bağlantılarını desteklemez. HP Katıştırılmış Web sunucusunu açmak ve

kullanmak için Internet erişiminiz olması gerekmez.

Ürün ağa bağlandığında, HP Katıştırılmış Web Sunucusu otomatik olarak kullanılabilir duruma gelir.

NOT:

HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nu kullanma ile ilgili tüm bilgiler için

www.hp.com/support/

lj500colorM551

adresinde bulunan HP Web sitesindeki HP Katıştırılmış Web Sunucusu Kullanım

Kılavuzu'na bakın.