HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)

background image

Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur