HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series Yardım

background image

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

Kullanım Kılavuzu

M551n

M551dn

M551xh

background image
background image

HP LaserJet Enterprise 500 color M551

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Lisans

© 2011 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar

dışında, önceden yazılı izin alınmadan

çoğaltılması, uyarlanması veya çevrilmesi

yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden haber

verilmeden değiştirilebilir.

HP ürünleri ve servisleriyle ilgili garantiler, söz

konusu ürün ve servislerle birlikte sunulan açık

garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki

hiçbir husus ek bir garanti oluşturacak şekilde

yorumlanmamalıdır. HP, teknik veya yazım

hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu

değildir.

Parça numarası: CF079-90934

Edition 2, 9/2011

Ticari Markalar

Adobe

®

, Adobe Photoshop

®

, Acrobat

®

ve

PostScript

®

, Adobe Systems Incorporated

kuruluşunun ticari markalarıdır.

Corel®, Corel Corporation veya Corel

Corporation Limited'in ticari veya tescilli

markasıdır.

Intel® Core™ ABD'de ve diğer ülkelerde/

bölgelerde Intel Corporation'ın ticari

markasıdır.

Java™, Sun Microsystems, Inc.'nin ABD ticari

markasıdır.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP ve

Windows Vista®; Microsoft Corporation

şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

UNIX

®

, Open Group kuruluşunun tescilli ticari

markasıdır.

ENERGY STAR

®

ve ENERGY STAR

®

işareti

tescilli U.S. işaretleridir.

background image

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

İPUCU:

İpuçları, yararlı bilgiler veya kısayollar sağlar.

NOT:

Notlar, bir kavramın veya tüm görevin açıklandığı önemli bilgiler sağlar.

DİKKAT:

Dikkat edilecek noktalar, veri kaybetmemek veya ürüne zarar vermemek için uygulamanız

gereken yordamları gösterir.

UYARI!

Uyarılar, yaralanmayı, kritik veri kaybını veya önemli ürün hasarını önlemek için uygulamanız

gereken yordamları gösterir.

TRWW

iii

background image

iv

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

TRWW

background image

İçindekiler

1 Ürün hakkında temel bilgiler ............................................................................................ 1

Ürün karşılaştırması .................................................................................................................. 2
Çevreci özellikler ..................................................................................................................... 4
Erişilebilirlik özellikleri .............................................................................................................. 5
Ürün görünümleri ..................................................................................................................... 6

Ürünün önden görünümü ............................................................................................ 6
Ürünün arkadan görünümü ......................................................................................... 7
Arabirim bağlantı noktaları ........................................................................................ 8
Seri numarasının ve model numarasının yeri ................................................................. 8

2 Kontrol paneli menüleri .................................................................................................... 9

Kontrol paneli düzeni ............................................................................................................. 10

Kontrol paneli yardımı ............................................................................................. 11

Kontrol paneli menüleri ........................................................................................................... 12
Oturum Aç menüsü ................................................................................................................. 13
USB'den İş Al menüsü ............................................................................................................. 14
Aygıt Belleğinden İş Al menüsü ................................................................................................ 15
Sarf Malzemeleri menüsü ........................................................................................................ 16
Tepsiler menüsü ..................................................................................................................... 18
Yönetim menüsü ..................................................................................................................... 19

Raporlar menüsü ..................................................................................................... 19
Genel Ayarlar menüsü ............................................................................................. 19
USB'den Alma Ayarları menüsü ................................................................................ 24
Genel Yazdırma Ayarları menüsü ............................................................................. 24
Varsayılan Yazdırma Seçenekleri menüsü .................................................................. 25
Ekran Ayarları menüsü ............................................................................................. 26
Sarf Malzemelerini Yönetme menüsü ......................................................................... 27
Tepsileri Yönet menüsü ............................................................................................. 28
Ağ Ayarları menüsü ................................................................................................ 29

Sorun giderme menüsü ........................................................................................................... 33
Aygıt Bakımı menüsü .............................................................................................................. 35

TRWW

v

background image

Yedekle/Geri Yükle menüsü ..................................................................................... 35
Kalibre Etme/Temizleme menüsü ............................................................................... 35
USB Ürün Yazılımı Yükseltmesi menüsü ...................................................................... 36
Hizmet menüsü ....................................................................................................... 36

3 Windows Yazılımı ........................................................................................................... 37

Desteklenen işletim sistemleri ve Windows yazıcı sürücüleri ......................................................... 38
Windows için doğru yazıcı sürücüsünü seçme ........................................................................... 39

HP Universal Print Driver (UPD) ................................................................................. 39

UPD yükleme modları ............................................................................... 40

Windows için yazdırma işi ayarlarını değiştirme ........................................................................ 41

Windows için öncelikli yazdırma ayarları .................................................................. 41
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar geçerli olacak
şekilde değiştirme ................................................................................................... 41
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................................ 42
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme .................................................................... 42

Windows'ta yazıcı sürücüsünü kaldırma ................................................................................... 43
Windows için desteklenen uygulamalar .................................................................................... 44

HP Web Jetadmin ................................................................................................... 44
HP Katıştırılmış Web Sunucusu .................................................................................. 44
HP ePrint ................................................................................................................ 44

Diğer işletim sistemlerine yönelik yazılımlar ............................................................................... 45

4 Ürünü Mac ile kullanma ................................................................................................. 47

Mac yazılımı ......................................................................................................................... 48

Mac için desteklenen işletim sistemleri ve yazıcı sürücüleri ............................................ 48
Mac işletim sistemleri için yazılım yükleme ................................................................. 48

Ürüne doğrudan bağlanmış Mac bilgisayarları için yazılım yükleme ............... 48
Kablosuz ağdaki Mac bilgisayarları için yazılım yükleme .............................. 49

IP adresini yapılandırma ............................................................ 49
Yazılımı yükleme ....................................................................... 50

Mac işletim sistemlerinde yazıcı sürücüsünü kaldırma ................................................... 51
Mac için yazdırma işi ayarlarını değiştirme ................................................................ 51

Mac için öncelikli yazdırma ayarları .......................................................... 51
Tüm yazdırma işlerinin ayarlarını yazılım programı kapatılıncaya kadar
geçerli olacak şekilde değiştirme ................................................................ 51
Tüm yazdırma işleri için varsayılan ayarları değiştirme ................................. 51
Ürün yapılandırma ayarlarını değiştirme ..................................................... 52

Mac bilgisayarlar için yazılım ................................................................................... 52

Mac için HP Yazıcı Yardımcı Programı ....................................................... 52

HP Printer Utility'yi açma ............................................................ 52

vi

TRWW

background image

HP Printer Utility özellikleri .......................................................... 52

Mac için desteklenen yardımcı programlar ................................................................. 53

HP Katıştırılmış Web Sunucusu ................................................................... 53
HP ePrint ................................................................................................. 53
AirPrint ................................................................................................... 54

Mac'te temel yazdırma görevleri .............................................................................................. 55

Mac ile yazdırma işini iptal etme .............................................................................. 55
Mac ile kağıt boyutunu ve türünü değiştirme ............................................................... 55
Mac ile belgeleri yeniden boyutlandırma veya özel kağıt boyutuna yazdırma ................ 55
Mac ile yazdırma ön ayarları oluşturma ve kullanma ................................................... 56
Mac ile bir kapak sayfası yazdırma .......................................................................... 56
Mac ile filigranlar kullanma ...................................................................................... 56
Mac ile bir yaprak kağıda birden fazla sayfa yazdırma .............................................. 57
Mac ile sayfanın her iki yüzüne yazdırma (dupleks baskı) ............................................ 57
Mac ile işleri depolama ........................................................................................... 58
Mac ile renk seçeneklerini belirtme ............................................................................ 59
Mac ile Hizmetler menüsünü kullanma ....................................................................... 59

Mac sorunlarını giderme ......................................................................................................... 60

5 Ürünü Windows ile bağlama .......................................................................................... 61

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi ................................................................................. 62
USB ile bağlama .................................................................................................................... 63

CD'den yükleme ..................................................................................................... 63

Windows ile bir ağa bağlanma ............................................................................................... 64

Desteklenen ağ iletişim kuralları ................................................................................ 64
Ürünü Windows ile bir kablolu ağa kurma ................................................................. 66

IP adresini yapılandırma ........................................................................... 66
Yazılımı yükleme ...................................................................................... 67

Ağ ayarlarını Windows ile yapılandırma ................................................................... 68

Ağ ayarlarını görüntüleme veya değiştirme .................................................. 68
Ağ parolasını belirleyin veya değiştirin ....................................................... 68
IPv4 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ................ 68
IPv6 TCP/IP parametrelerini kontrol panelinden el ile yapılandırma ................ 69
Bağlantı hızı ve dupleks ayarları ................................................................ 70

6 Kağıt ve yazdırma ortamları ........................................................................................... 71

Kağıt kullanımını öğrenme ....................................................................................................... 72

Özel kağıt yönergeleri ............................................................................................. 72

Yazıcı sürücüsünü Windows'taki kağıt türü ve boyutu ile eşleşecek şekilde değiştirme ..................... 74
Desteklenen kağıt boyutları ...................................................................................................... 75
Desteklenen kağıt türleri .......................................................................................................... 78

TRWW

vii

background image

Tepsi ve bölme kapasitesi ........................................................................................................ 80
Kağıt tepsilerini yükleme ......................................................................................................... 81

Tepsi 1'e kağıt yerleştirme ........................................................................................ 81

Zarfları yazdırma ..................................................................................... 82

Tepsi 2'ye yerleştirme .............................................................................................. 83
İsteğe bağlı 500 sayfalık kağıt ve ağır ortam tepsisini (Tepsi 3) yükleme ........................ 84

Tepsi 3'e standart boyutta kağıt yerleştirme ................................................ 85
Tepsi 3'e özel boyutta kağıt yerleştirme ...................................................... 86

Tepsiler yüklenirken kağıt yönü ................................................................................. 88

Tepsi 1 ................................................................................................... 89
Tepsi 2 veya isteğe bağlı Tepsi 3 ............................................................... 90

Tepsileri yapılandırma ............................................................................................................ 92

Kağıt yüklerken bir tepsiyi yapılandırma .................................................................... 92
Bir tepsiyi baskı yazdırma işi ayarlarına uygun şekilde yapılandırma ............................. 92
Tepsiyi kontrol panelinden ayarlama ......................................................................... 92
Otomatik tepegöz asetatı algılama (otomatik algılama modu) ....................................... 93

Otomatik algılama ayarları ....................................................................... 93

Kağıdı kaynağa, türe veya boyuta göre seçme ........................................................... 93

Kaynak ................................................................................................... 93
Tür ve boyut ............................................................................................ 94

7 Baskı kartuşları, toner toplama birimi ve diğer sarf malzemeleri .................................... 95

Yazıcı paylaşmayla ilgili sorumluluk reddi ................................................................................. 96
Sarf malzemesi bilgileri .......................................................................................................... 97
Sarf malzemeleri görünümleri .................................................................................................. 98

Yazıcı kartuşu görünümleri ....................................................................................... 98

Baskı kartuşlarını yönetme ....................................................................................................... 99

Yazıcı kartuşlarının ayarlarını değiştirme .................................................................... 99

Baskı kartuşu kullanım ömrü sonuna yaklaştığında yazdırma ......................... 99
Kontrol panelinden Çok Düşük Ayarları seçeneklerini etkinleştirin veya devre
dışı bırakın .............................................................................................. 99

Sarf malzemelerini saklama ve geri dönüştürme ........................................................ 100

Sarf malzemelerinin geri dönüşümü .......................................................... 100
Baskı kartuşunu saklama ......................................................................... 100
HP ürünü olmayan baskı kartuşları hakkındaki HP ilkeleri ............................ 100

HP sahte ürünlerle mücadele Web sitesi ................................................................... 101

Değiştirme yönergeleri .......................................................................................................... 102

Yazıcı kartuşunu değiştirme .................................................................................... 102
Toner toplama birimini değiştirme ........................................................................... 104

Sarf malzemesi sorunlarını giderme ........................................................................................ 107

Baskı kartuşlarını denetleme ................................................................................... 107

viii

TRWW

background image

Baskı kartuşunun zarar görüp görmediğini inceleme ................................... 107
Yinelenen hatalar ................................................................................... 108
Sarf Malzemeleri Durumu sayfasını yazdırma ............................................ 109

Sarf malzemeleri için kontrol paneli iletilerini yorumlama ........................................... 109

<renk> kartuşu değiştirin ......................................................................... 109
<Renk> yuvada yanlış kartuş ................................................................... 109
10.XX.YY Sarf malzemesi bellek hatası ..................................................... 110
Cam göbeği kartuş azaldı ....................................................................... 110
Cam göbeği kartuş çok azaldı ................................................................. 111
Desteklenmeyen sarf malzemesi takıldı ...................................................... 111
Füzer seti çok düşük ............................................................................... 111
Füzer seti düşük ..................................................................................... 111
Füzer setini değiştirin .............................................................................. 112
Kullanılmış sarf malzemesi kullanılıyor ....................................................... 112
Macenta kartuş azaldı ............................................................................ 112
Macenta kartuş çok azaldı ...................................................................... 112
Sarf malzemeleri az ............................................................................... 113
Sarf malzemeleri çok az ......................................................................... 113
Sarf malzemeleri yanlış konumda ............................................................. 113
Sarf Malzemelerini Değiştir ..................................................................... 114
Sarı kartuş azaldı ................................................................................... 114
Sarı kartuş çok azaldı ............................................................................. 114
Siyah kartuş azaldı ................................................................................. 114
Siyah kartuş çok azaldı ........................................................................... 115
Toner Toplama Birimi Dolmak Üzere ......................................................... 115
Toner toplama birimini değiştirin .............................................................. 115
Toner toplama birimini değiştirin .............................................................. 116
Uyumsuz <renk> kartuş ........................................................................... 116
Uyumsuz füzer ....................................................................................... 116

8 Yazdırma görevleri ....................................................................................................... 117

Windows ile yazdırma işini iptal etme .................................................................................... 118
Windows'ta temel yazdırma görevleri .................................................................................... 119

Windows'da yazıcı sürücüsünü açma ...................................................................... 119
Windows'da yazdırma seçenekleri ile ilgili yardım alma ........................................... 119
Windows'da yazdırılacak kopya sayısını değiştirin ................................................... 120
Windows ile tekrar kullanılacak özel yazdırma ayarlarını kaydetme ............................ 120

Windows'ta bir yazdırma kısayolu kullanma ............................................. 120
Yazdırma kısayolları oluşturma ................................................................ 121

Windows'da baskı kalitesini iyileştirme .................................................................... 123

Windows'da sayfa boyutunu seçin ........................................................... 123

TRWW

ix

background image

Windows'da özel sayfa boyutu seçme ...................................................... 124
Windows'da kağıt türünü seçin ................................................................ 124
Windows'da kağıt türünü seçin ................................................................ 124
Baskı çözünürlüğünü seçin ....................................................................... 124

Windows'da her iki yüze (dupleks) yazdırma ........................................................... 124

Windows'da her iki yüze el ile yazdırma .................................................. 125
Windows'da her iki yüze el ile yazdırma .................................................. 126

Windows'da kağıt başına birden fazla sayfa yazdırma ............................................. 128
Windows'ta sayfa yönünü seçme ............................................................................ 129
Windows'ta renk seçeneklerini belirtme ................................................................... 130

HP ePrint Kullanma ............................................................................................................... 132
Windows'ta ek yazdırma görevleri ........................................................................................ 133

Windows'da renkli metni siyah (gri tonlu) olarak yazdırma ........................................ 133
Windows'da delikli antetli kağıtlara veya formları yazdırma ...................................... 133
Windows ile özel kağıtlara, etiketlere veya asetatlara yazdırma ................................. 135
Windows'da ilk veya son sayfayı farklı kağıda yazdırma .......................................... 138
Windows ile bir belgeyi sayfa boyutuna sığacak şekilde ölçeklendirme ....................... 140
Windows ile belgeye bir filigran ekleme .................................................................. 141
Windows'da kitapçık oluşturma .............................................................................. 142
İş depolama özelliklerini Windows ile birlikte kullanma ............................................. 143

Windows ile bir depolanan iş oluşturma ................................................... 144
Depolanan bir işi yazdırma ..................................................................... 145
Depolanan bir işi silme ........................................................................... 146
Windows ile iş depolama seçeneklerini ayarlama ...................................... 146

Tüm kopyaları yazdırmadan önce bir prova kopyası yazdırın ....... 146
Kişisel bir işi üründe geçici olarak depolama ve daha sonra
yazdırma ............................................................................... 147
İşi üründe geçici olarak depolama ............................................. 147
İşi üründe kalıcı olarak depolama .............................................. 147
Kalıcı olarak depolanan işi yazdırmaya çalışan kişilerden PIN
girmelerinin istenmesini sağlamak için bu işi özel yapın ............... 147
Depolanmış bir iş bir başkası tarafından yazdırıldığında bildirim
alma ...................................................................................... 148
Depolanmış bir işin kullanıcı adını ayarlama .............................. 148
Depolanmış işin adını belirtme .................................................. 148

Windows ile özel işleri yazdırma ............................................................................ 149

İş grafikleri veya pazarlama malzemesi yazdırma ...................................... 149

Desteklenen parlak kağıtlar ...................................................... 149
Dupleks hizalamayı ayarlama ................................................... 150

Hava şartlarına dayanıklı haritalar veya dış mekan tabelaları yazdırma ....... 150

Desteklenen kaba kağıt ............................................................ 151

x

TRWW

background image

Pratik USB yazdırma ............................................................................................................ 152

9 Renk ............................................................................................................................ 153

Rengi ayarlama/renk ayarlarını yapma .................................................................................. 154

Baskı işinin renk temasını değiştirme ........................................................................ 154
Renk seçeneklerini değiştirme ................................................................................ 155
Elle ayarlanan renk seçenekleri ............................................................................... 155

HP EasyColor kullanma ......................................................................................................... 157
Renkleri bilgisayar ekranınızla eşleştirme ................................................................................ 158

Numune kataloğu ile renk eşleştirme ........................................................................ 158
Renk örnekleri yazdırma ........................................................................................ 159
PANTONE® renk eşlemesi ..................................................................................... 159

10 Yönetim ve bakım ...................................................................................................... 161

Baskı bilgisi sayfaları ............................................................................................................ 162
HP Katıştırılmış Web Sunucusunu kullanma .............................................................................. 164

Ağ bağlantısı kullanarak HP Katıştırılmış Web Sunucusunu açma ................................ 164
HP Gömülü Web Sunucusu özellikleri ...................................................................... 165

Bilgi sekmesi .......................................................................................... 165
Genel sekmesi ....................................................................................... 166
Yazdır sekmesi ...................................................................................... 166
Sorun giderme sekmesi ........................................................................... 167
Güvenlik sekmesi ................................................................................... 167
HP Web Hizmetleri sekmesi ..................................................................... 168
Ağ İletişimi sekmesi ................................................................................ 168
Diğer Bağlantılar listesi ........................................................................... 168

HP Web Jetadmin'i kullanma ................................................................................................. 169
Ürün güvenliği özellikleri ....................................................................................................... 170

Güvenlik bildirimleri .............................................................................................. 170
IP Güvenliği .......................................................................................................... 170
HP Katıştırılmış Web Sunucusu'nun güvenliğini sağlama ............................................ 170
Şifreleme desteği: HP Yüksek Performanslı Güvenli Sabit Diskler (şifreli sabit diski olan
modeller için) ........................................................................................................ 170
İş Verilerini Sil ...................................................................................................... 171

İş Verilerini Sil ........................................................................................ 171
Etkilenen veriler ...................................................................................... 171

Güvenli depolanan işler ......................................................................................... 172
Kontrol paneli menülerini kilitleme ........................................................................... 172
Formatlayıcı kafesini kilitleme ................................................................................. 172

Ekonomi ayarları ................................................................................................................. 173

Hızı veya enerji kullanımını iyileştirme .................................................................... 173

TRWW

xi

background image

Güç tasarrufu modları ............................................................................................ 173

Uyku modunu devre dışı bırakma veya etkinleştirme ................................... 173
Uyku zamanlayıcısını ayarlama ............................................................... 174
Uyku planını ayarlama ............................................................................ 174

Ürünü temizleme .................................................................................................................. 175

Kağıt yolunu temizleme .......................................................................................... 175

Ürün güncelleştirmeleri .......................................................................................................... 176

11 Sorunları giderme ....................................................................................................... 177

Kendi kendine yardım ........................................................................................................... 178
Genel sorunları çözme kontrol listesi ....................................................................................... 179

Ürünün performansını etkileyen faktörler .................................................................. 180

Fabrika ayarlarını geri yükle .................................................................................................. 181
Kontrol paneli iletilerini anlama ............................................................................................. 182

Kontrol paneli ileti türleri ........................................................................................ 182
Kontrol paneli iletileri ............................................................................................. 182

Kağıt yanlış besleniyor veya sıkışıyor ...................................................................................... 183

Ürün kağıt almıyor ................................................................................................ 183
Ürün birden çok kağıt yaprağı alıyor ....................................................................... 183
Kağıt sıkışmalarını önleme ...................................................................................... 183

Sıkışmaları giderme .............................................................................................................. 185

Sıkışma konumları ................................................................................................. 185
Çıkış bölmesi alanındaki sıkışmaları giderme ............................................................ 186
Tepsi 1'deki sıkışmaları giderme ............................................................................. 186
Tepsi 2'deki sıkışmaları giderme ............................................................................. 188
Sağ kapaktaki sıkışmaları giderme .......................................................................... 188
İsteğe bağlı 500 sayfalık kağıt ve ağır ortam tepsisinde (Tepsi 3) sıkışmaları
giderme ............................................................................................................... 192
Sağ alt kapaktaki sıkışmaları giderme (Tepsi 3) ........................................................ 192
Sıkışma giderme ayarını değiştirme ......................................................................... 193

Kağıt otomatik olarak beslenmiyor ......................................................................................... 194
Baskı kalitesini artırma .......................................................................................................... 195

Yazıcı sürücüsünde doğru kağıt türü ayarını kullanma ................................................ 195

Windows'da kağıt türü ayarını değiştirme ................................................. 195
Mac'de kağıt türü ayarını değiştirme ........................................................ 195

Yazıcı sürücüsünde renk ayarlarını yapma ............................................................... 196

Baskı işinin renk temasını değiştirme ......................................................... 196
Renk seçeneklerini değiştirme ................................................................. 197

HP özelliklerine uygun kağıt kullanma ...................................................................... 197
Temizleme sayfası yazdırma ................................................................................... 198
Renkleri hizalamak için ürünü ayarlama ................................................................... 198

xii

TRWW

background image

Baskı kartuşlarını denetleme ................................................................................... 199
Yazdırma gereksinimlerinizi en iyi karşılayan yazıcı sürücüsünü kullanma .................... 199

Ürün yazdırmıyor veya yavaş yazdırıyor ................................................................................. 201

Ürün yazdırmıyor .................................................................................................. 201
Ürün yavaş yazdırıyor ........................................................................................... 201

Pratik USB yazdırma sorunlarını çözme ................................................................................... 202

USB aksesuarını taktığınızda USB'den Alma Ayarları menüsü görüntülenmiyor ............. 202
Dosya USB depolama aksesuarından yazdırmıyor .................................................... 202
Yazdırmak istediğiniz dosya USB’den Aç menüsünde listelenmiyor .............................. 203

Bağlantı sorunlarını çözme ................................................................................................... 204

Doğrudan bağlanma sorunlarını çözme ................................................................... 204
Ağ sorunlarını çözün ............................................................................................. 204

Kötü fiziksel bağlantı .............................................................................. 204
Bilgisayar ürün için hatalı IP adresi kullanıyor ............................................ 204
Bilgisayar ürünle iletişim kuramıyor ........................................................... 205
Ürün ağ için hatalı bağlantı ve dupleks ayarları kullanıyor .......................... 205
Yeni yazılım programları uyumluluk sorunlarına neden olmuş olabilir ............ 205
Bilgisayar veya iş istasyonu hatalı ayarlanmış olabilir ................................. 205
Ürün devre dışı veya diğer ağ ayarları yanlış ............................................ 205

Windows'la ürün yazılım sorunlarını çözme ............................................................................ 206

Ürünün yazıcı sürücüsü Yazıcı klasöründe görünmüyor .............................................. 206
Yazılım yüklemesi sırasında bir hata iletisi görüntülendi ............................................. 206
Ürün Hazır modunda, ancak hiçbir şey yazdırılmıyor ................................................ 206

Mac ile ürün yazılımı sorunlarını çözme .................................................................................. 208

Ürün adı, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) ürün listesinde görünmüyor. ......................... 208
Yazıcı sürücüsü, Print & Fax (Yazdırma ve Faks) listesinde seçilen ürünü otomatik olarak
kurmuyor. ............................................................................................................. 208
Yazdırma işi istediğiniz ürüne gönderilmedi ............................................................. 208
Bir USB kablosuyla bağlandığında, sürücü seçildikten sonra, ürün Print & Fax (Yazdırma
ve Faks) listesinde görünmüyor. ............................................................................... 209
USB bağlantısını kullanırken genel yazıcı sürücüsünü kullanıyorsunuz .......................... 209

Ek A Sarf malzemeleri ve aksesuarlar ............................................................................. 211

Yedek parçalar, aksesuarlar ve sarf malzemeleri sipariş etme .................................................... 212
Parça numaraları ................................................................................................................. 213

Aksesuarlar .......................................................................................................... 213
Baskı kartuşları ve toner toplama birimi .................................................................... 213
Kablolar ve arabirimler .......................................................................................... 213
Bakım kitleri ......................................................................................................... 214

TRWW

xiii

background image

Ek B Servis ve destek ....................................................................................................... 215

Hewlett-Packard sınırlı garanti bildirimi ................................................................................... 216
HP'nin Yüksek Koruma Garantisi: LaserJet baskı kartuşu sınırlı garanti bildirimi ............................ 218
Color LaserJet Füzer Seti, Toner Toplama Birimi ve Aktarım Seti Sınırlı Garanti Bildirimi ................ 219
Baskı kartuşuna depolanan veriler .......................................................................................... 220
Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi .............................................................................................. 221
OpenSSL ............................................................................................................................. 224
Müşteri kendi kendine onarım garanti servisi ........................................................................... 225
Müşteri desteği .................................................................................................................... 226

Ek C Ürün özellikleri ........................................................................................................ 227

Fiziksel özellikler .................................................................................................................. 228
Güç tüketimi, elektrikle ilgili özellikler ve akustik yayılımlar ........................................................ 229
Çevresel özellikler ................................................................................................................ 230

Ek D Düzenlemelerle ilgili bilgiler ..................................................................................... 231

FCC mevzuatı ...................................................................................................................... 232
Çevre korumayla ilgili ürün yönetim programı .......................................................................... 233

Çevreyi koruma .................................................................................................... 233
Ozon üretimi ........................................................................................................ 233
Enerji tüketimi ....................................................................................................... 233
Kağıt kullanımı ...................................................................................................... 233
Plastik Parçalar ..................................................................................................... 233
HP LaserJet baskı sarf malzemeleri .......................................................................... 233
İade ve geri dönüşüm yönergeleri ........................................................................... 234

ABD ve Porto Riko .................................................................................. 234

Çoklu iadeler (birden fazla kartuş) ............................................. 234
Tek iadeler ............................................................................. 234
Sevkiyat ................................................................................. 234

ABD dışındaki iadeler ............................................................................. 235

Kağıt ................................................................................................................... 235
Malzeme kısıtlamaları ............................................................................................ 235
Avrupa Birliği'nde ev kullanıcıları tarafından atık donanım malzemelerinin ortadan
kaldırılması .......................................................................................................... 236
Kimyasal maddeler ................................................................................................ 236
Malzeme Güvenliği Veri Sayfası (MSDS) ................................................................. 236
Aşağıdakiler dahil ................................................................................................. 236

Uygunluk beyanı .................................................................................................................. 237
Güvenlik beyanları ............................................................................................................... 239

Lazer güvenliği ..................................................................................................... 239
Kanada DOC düzenlemeleri .................................................................................. 239

xiv

TRWW

background image

VCCI beyanı (Japonya) .......................................................................................... 239
Elektrik kablosu yönergeleri .................................................................................... 239
Güç kablosu beyanı (Japonya) ................................................................................ 239
EMC bildirimi (Kore) .............................................................................................. 240
Finlandiya için lazer beyanı ................................................................................... 240
GS beyanı (Almanya) ............................................................................................ 240
Malzeme Tablosu (Çin) .......................................................................................... 241
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama ifadesi (Türkiye) ................................................. 241
Tehlikeli Maddelere İlişkin Kısıtlama İfadesi (Ukrayna) ............................................... 241

Dizin ................................................................................................................................. 243

TRWW

xv

background image

xvi

TRWW