HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - แถบ HP Web Services

background image

HP Web Services

ใชแถบ

HP Web Services เพื่อกําหนดคาและเปิดใช HP Web Services สําหรับเครื่องพิมพนี้ คุณตองเปิดใช HP Web

Services เพื่อใชคุณสมบัติ HP ePrint

แถบ