HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Korišćenje prečica za štampanje u operativnom sistemu Windows

background image

Korišćenje prečica za štampanje u operativnom sistemu Windows

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite

na stavku Odštampaj.

130

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme

Svojstva ili Željene opcije.

3.

Kliknite na karticu Prečice za štampanje.

4.

Izaberite neku od prečica, a zatim kliknite na

dugme OK (U redu).

NAPOMENA:

Kada izaberete prečicu,

promeniće se odgovarajuće postavke na

drugim karticama u upravljačkom programu

štampača.

SRWW

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

131