HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Primanje obaveštenja kada neko odštampa sačuvani zadatak

background image

Primanje obaveštenja kada neko odštampa sačuvani zadatak

NAPOMENA:

Samo osoba koja je kreirala sačuvani zadatak prima obaveštenje. Obaveštenje nećete

primiti kada neko odštampa sačuvani zadatak koji niste vi kreirali.

1.

U programu u okviru menija Datoteka, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite uređaj, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Željene opcije.

3.

Kliknite na karticu Skladište za zadatak.

4.

Izaberite željeni režim čuvanja zadataka.

5.

U delu Job Notifications Options (Opcije obaveštenja o zadatku), kliknite na stavku

Display Job ID when printing (Prikaži ID zadatka prilikom štampanja).