HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Štampanje sačuvanog zadatka

background image

Štampanje sačuvanog zadatka

1.

Pritisnite dugme Početna .

SRWW

Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

157

background image

2.

Pritisnite strelicu nadole da biste označili meni

Retrieve Job From Device Memory

(Preuzmi zadatak iz memorije

uređaja), a zatim pritisnite dugme

OK (U

redu)

.

3.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili

svoje korisničko ime, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

4.

Pritisnite strelicu nadole kako biste označili

ime zadatka, a zatim pritisnite dugme

OK (U

redu)

.

Biće označena opcija Print (Odštampaj) ili

Delete (Izbriši).

NAPOMENA:

Ako ste sačuvali više

zadataka na uređaju, imate opciju da ih sve

odštampate ili izbrišete odjednom.

5.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste izabrali

opciju Print (Odštampaj) ili Delete

(Izbriši).