HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Podržani sjajni papir

background image

Podržani sjajni papir

HP sjajni papir

Kôd uređaja

Veličina uređaja

Postavke kontrolne table
i upravljačkog programa
štampača

HP Laser Presentation papir,
blago sjajan

Q6541A

Letter (Pismo)

HP Presentation, blago
sjajan 120 g

HP Laser papir za
prezentacije, sjajan

Q2546A

Letter (Pismo)

HP Presentation, sjajan
130 g

HP Laser papir za
prezentacije, sjajan

Q2552A

A4

HP Presentation, sjajan
130 g

SRWW

Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

161

background image

HP sjajni papir

Kôd uređaja

Veličina uređaja

Postavke kontrolne table
i upravljačkog programa
štampača

HP Laser profesionalni papir,
blago sjajan

Q6542A

A4

HP Presentation, blago
sjajan 120 g

HP Laser papir za brošure,
sjajan

Q6611A, Q6610A

Letter (Pismo)

HP Color Laser papir za
brošure, sjajan 160 g

HP Laser Superior papir,
sjajan

Q6616A

A4

HP Superior, sjajan 160
g

HP Color Laser foto papir,
sjajan

Q6607A, Q6608A

Letter (Pismo)

HP Color Laser foto
papir, sjajan 220 g

HP Color Laser foto papir,
sjajan

Q6614A

A4

HP Color Laser foto
papir, sjajan 220 g

HP Color Laser foto papir,
sjajan 4x6

Q8842A

101,6 x 152,4 mm

HP Color Laser foto
papir, sjajan 220 g

HP Laser foto papir, sjajan 10
x 15 cm

Q8843A

101,6 x 152,4 mm

HP Color Laser foto
papir, sjajan 220 g

NAPOMENA:

U Sjedinjenim Američkim Državama na lokaciji

www.hp.com/go/paper

možete

pronaći kompletnu listu papira marke HP.