HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Štampanje na unapred odštampanim memorandumima ili obrascima u operativnom sistemu Windows

background image

Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

145

background image

3.

Kliknite na karticu Papir/kvalitet.

4.

Sa padajuće liste Tip papira izaberite opciju

Još....

5.

Proširite listu sa opcijama Vrsta:.

146

Poglavlje 8 Zadaci štampanja

SRWW

background image

6.

Proširite listu sa opcijama Drugi.

7.

Izaberite tip papira koji koristite, a zatim kliknite

na dugme OK (U redu).