HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Zadaci štampanja

background image

8 Zadaci štampanja

Otkazivanje zadatka za štampanje na Windows računarima

Osnovne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

Korišćenje opcije HP ePrint

Dodatne funkcije štampanja u operativnom sistemu Windows

USB usputno štampanje

SRWW

127