HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Omogućavanje i onemogućavanje vremena do mirovanja

background image

Omogućavanje i onemogućavanje vremena do mirovanja

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sve sledeće menije:

Administration (Administracija)

General Settings (Opšte postavke)

Energy Settings (Postavke štednje energije)

SRWW

Postavke za uštedu

185

background image

Sleep Timer Settings (Postavke tajmera mirovanja)

Sleep/Auto Off Timer (Tajmer mirovanja/automatskog isključivanja)

3.

Izaberite jednu od sledećih opcija:

Enabled (Omogućeno)

Disabled (Onemogućeno)