HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Uklanjanje upravljačkog programa štampača iz operativnog sistema Windows

background image

Uklanjanje upravljačkog programa štampača iz
operativnog sistema Windows

NAPOMENA:

Upravljački program za štampač takođe možete da uklonite tako što ćete da pokrenete

instalaciju za upravljački program štampača sa CD-a i da odaberete opciju za deinstalaciju.

NAPOMENA:

Ovi postupci mogu da se razlikuju u zavisnosti od ličnih postavki.

Windows XP

1.

Izaberite stavke Start, Kontrolna tabla i Dodaj ili ukloni programe.

2.

Pronađite uređaj na listi i izaberite ga.

3.

Kliknite na dugme Izmeni/ukloni da biste uklonili softver.

Windows Vista

1.

Izaberite stavke Start, Kontrolna tabla, a zatim u okviru Programi kliknite na stavku

Deinstaliraj program.

2.

Pronađite uređaj na listi i izaberite ga.

3.

Izaberite opciju Deinstaliraj/promeni.

Windows 7

1.

Izaberite stavke Start, Kontrolna tabla, a zatim u okviru Programi kliknite na stavku

Deinstaliraj program.

2.

Pronađite uređaj na listi i izaberite ga.

3.

Izaberite opciju Deinstaliraj.

48

Poglavlje 3 Softver za Windows

SRWW