HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka za štampanje

background image

Menjanje podrazumevanih postavki svih zadataka za štampanje

1.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (pomoću

podrazumevanog prikaza menija Start): Kliknite na dugme Start i izaberite stavku

Štampači i faksovi.

Windows XP, Windows Server 2003 i Windows Server 2008 (pomoću klasičnog

prikaza „Start“ menija): Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Postavke i izaberite stavku

Štampači.

Windows Vista: Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Control Panel (Kontrolna tabla), a

zatim u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk) kliknite na stavku Printer (Štampač).

Windows 7: Kliknite na dugme Start, a zatim na stavku Devices and Printers (Uređaji i

štampači).

2.

Kliknite desnim tasterom miša na ikonu upravljačkog programa, a zatim izaberite stavku Printing

Preferences (Izbori pri štampanju).