HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Podaci koji se čuvaju na kertridžu za štampanje

background image

Podaci koji se čuvaju na kertridžu za štampanje

HP kertridži za štampanje koji se koriste u ovom uređaju sadrže memorijski čip koji pomaže u radu

proizvoda.

Osim toga, memorijski čip prikuplja određene informacije isključivo u svrhe razumevanja upotrebe

proizvoda, u koje može spadati sledeće: datum kada je kertridž za štampanje prvi put instaliran, datum

kada je kertridž za štampanje poslednji put korišćen, pokrivenost stranice, režimi štampanja koji se koriste

i model proizvoda. Ove informacije pomažu kompaniji HP u dizajniranju budućih proizvoda koji će što

bolje ispunjavati zahteve naših korisnika.

Podaci koji se prikupljaju na memorijskom čipu kertridža za štampanje ne obuhvataju informacije koje

se mogu koristiti za identifikaciju korisnika kertridža za štampanje ili štampača.

HP sakuplja deo memorijskih čipova sa kertridža za štampanje koji se vraćaju u okviru programa

besplatnog vraćanja i reciklaže proizvoda (HP Planet Partners:

www.hp.com/recycle

). Taj uzorak

memorijskih čipova se čita i proučava u cilju unapređivanja budućih HP proizvoda. HP partneri koji

pomažu u reciklaži kertridža za štampanje takođe mogu imati pristup tim informacijama.

Sve treće strane koje budu posedovale kertridž za štampanje mogu imati pristup anonimnim

informacijama sa memorijskog čipa. Ako ne želite da bilo ko ima pristup ovim informacijama, možete

onemogućiti čip. Međutim, nakon što onemogućite memorijski čip, nećete moći da ga koristite u HP

uređajima.

234

Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW