HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1

background image

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ležišta 1

1.

Ako se zaglavljeni papir vidi u ležištu 1, polako

povucite papir da biste ga izvukli. Touch the

OK

button to clear the message. (Dodirnite

dugme U redu da biste obrisali poruku.)

198

Poglavlje 11 Rešavanje problema

SRWW

background image

2.

Ako ne možete da izvučete papir, odnosno ako

se zaglavljeni papir ne vidi u ležištu 1, zatvorite

ležište 1 i otvorite desna vratanca.

3.

Ako se papir vidi unutar desnih vratanaca,

polako povucite kraj koji viri da biste ga izvukli.

4.

Polako povucite papir iz dela za uvlačenje

papira.

5.

Zatvorite desna vratanca.

SRWW

Uklanjanje zaglavljenog papira

199