HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Tokom instalacije se prikazala poruka o grešci

background image

Tokom instalacije se prikazala poruka o grešci

1.

Ponovo instalirajte softver za uređaj.

NAPOMENA:

Zatvorite sve pokrenute aplikacije. Da biste zaustavili program čija je ikona na

sistemskoj paleti, kliknite desnim tasterom miša na ikonu, a zatim izaberite opciju Close (Zatvori) ili

Disable (Onemogući).

2.

Proverite koliko imate slobodnog prostora na jedinici diska na kojoj instalirate softver za uređaj. Ako

je potrebno, oslobodite što više prostora možete i ponovo instalirajte softver za uređaj.

3.

Ako je potrebno, pokrenite Defragmentator diska i ponovo instalirajte softver za uređaj.