HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menjanje teme boja zadatka za štampanje

background image

Menjanje teme boja zadatka za štampanje

1.

U meniju Datoteka u okviru programa kliknite na stavku Štampaj.

2.

Kliknite na dugme Svojstva ili Izbori.

3.

Kliknite na karticu Boja.

4.

Sa padajuće liste Teme boja izaberite željenu temu.

Podrazumevano (sRGB): Ova tema podešava štampač da podatke u RGB standardu

štampa u neobrađenom režimu uređaja. Prilikom korišćenja ove teme, upravljajte bojama iz

programa ili operativnog sistema da bi se pravilno odštampale.

Živa boja: Proizvod povećava zasićenost srednjih tonova. Ovu temu koristite za štampanje

poslovne grafike.

Foto: Proizvod prepoznaje RGB boju kao da je štampana u vidu fotografije pomoću male

digitalne laboratorije. Dobijaju se dublje, zasićenije boje koje se razlikuju od onih odštampanih

u režimu Podrazumevano (sRGB). Ovu temu koristite za štampanje fotografija.

SRWW

Poboljšavanje kvaliteta štampe

209

background image

Fotografija (Adobe RGB 1998): Ovu temu koristite za štampanje digitalnih fotografija

koje koriste AdobeRGB prostor boja, a ne sRGB. Prilikom korišćenja ove teme, isključite

upravljanje bojom u programu.

Nema