HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Koristite papir koji ispunjava HP specifikacije

background image

Koristite papir koji ispunjava HP specifikacije

Koristite drugačiji papir ako se javlja neki od sledećih problema:

Uređaj štampa previše svetlo ili otisak na nekim mestima deluje izbledelo.

Na odštampanim stranicama ima mrlja od tonera.

Toner se razmazuje na odštampanim stranicama.

Odštampani znakovi su izobličeni.

Odštampane stranice su uvijene.

Koristite isključivo one vrste i težine papira koje uređaj podržava. Takođe, prilikom izbora papira

pridržavajte se sledećih smernica:

Koristite papir dobrog kvaliteta koji nije isečen, zasečen, pocepan, zamrljan, sa olabavljenim

delovima, prašnjav, izgužvan, probušen, zaheftan, sa uvijenim ili savijenim ivicama.

Nemojte koristiti papir na kojem je već štampano.

Koristite papir namenjen za upotrebu sa laserskim štampačima. Ne koristite papir namenjen samo

za upotrebu za inkjet štampačima.

Ne koristite papir sa previše neravnina. Glatkiji papiri obično omogućavaju da se dobije bolji

kvalitet štampe.