HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Menjanje postavke vrste papira u operativnom sistemu Macintosh

background image

Menjanje postavke vrste papira u operativnom sistemu Macintosh

1.

U meniju File (Datoteka) u softveru izaberite stavku Print (Odštampaj).

2.

U meniju Copies & Pages (Kopije i stranice) kliknite na dugme Page Setup (Podešavanje

stranice).

3.

Izaberite format iz padajuće liste Paper Size (Format papira), a zatim kliknite na dugme

OK

(U redu)

.

4.

Otvorite meni Finishing (Završna faza).

5.

Izaberite vrstu iz padajuće liste Media-type (Vrsta medijuma).

6.

Kliknite na dugme Print (Odštampaj).