HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Štampanje stranice za čišćenje

background image

Štampanje stranice za čišćenje

Odštampajte stranicu za čišćenje da biste uklonili prašinu i višak tonera sa putanje papira ako se javlja

neki od sledećih problema:

Na odštampanim stranicama ima mrlja od tonera.

Toner se razmazuje na odštampanim stranicama.

Na odštampanim stranicama javljaju se mrlje koje se ponavljaju.

Stranicu za čišćenje možete odštampati na sledeći način.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli uređaja.

2.

Otvorite sledeće menije:

Device Maintenance (Održavanje uređaja)

Calibrate/Cleaning (Kalibracija/čišćenje)

3.

Izaberite stavku Print Cleaning Page (Odštampaj stranicu za čišćenje), a zatim pritisnite

dugme

OK (U redu)

da biste odštampali stranicu.

4.

Proces čišćenja traje nekoliko minuta. Kada se proces završi, bacite odštampanu stranicu.

SRWW

Poboljšavanje kvaliteta štampe

211