HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Faktori koji utiču na performanse uređaja

background image

Faktori koji utiču na performanse uređaja

Na dužinu štampanja zadatka utiče nekoliko faktora:

Maksimalna brzina uređaja, koja se izražava kao broj stranica u minutu (ppm)

Korišćenje specijalnog papira (kao što su folije, težak papir i papir nestandardne veličine)

Vreme obrađivanja i preuzimanje zadatka

Složenost i veličina slika

Brzina računara koji koristite

USB veza

Podešavanje ulaza/izlaza proizvoda

Mrežni operativni sistem i konfiguracija (ako se koristi)

Upravljački program za štampač koji koristite

192

Poglavlje 11 Rešavanje problema

SRWW