HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Instalacioni CD

background image

Instalacioni CD

1.

Zatvorite sve programe na računaru.

2.

Instalirajte softver sa CD-a i pratite uputstva na ekranu.

3.

Kada se to od vas zatraži, izaberite opciju Connected directly to the computer (Povezan

direktno sa računarom), zatim kliknite na dugme Install (Instalacija).

4.

Kada softver to zatraži, povežite uređaj sa računarom pomoću USB kabla.

5.

Na kraju instalacije kliknite na dugme Finish (Završi) ili na dugme More Options (Još

opcija) da biste instalirali dodatni softver.

6.

Na ekranu More Options (Još opcija) možete instalirati još softvera ili kliknite na dugme Exit

(Izlaz).

7.

Odštampajte probnu stranicu iz bilo kog programa da biste proverili da li je softver pravilno

instaliran.

NAPOMENA:

Ako instalacija nije uspela, ponovo instalirajte softver.

SRWW

Povezivanje putem USB veze

69