HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Ručno podesite IPv6 TCP/IP parametre iz kontrolne table

background image

Ručno podesite IPv6 TCP/IP parametre iz kontrolne table

Pomoću Administration (Administracija) menija kontrolne table ručno podesite IPv6 adresu.

1.

Pritisnite dugme Početna na kontrolnoj tabli.

2.

Da biste omogućili ručnu konfiguraciju, otvorite sve sledeće menije:

Administration (Administracija)

Network Settings (Mrežne postavke)

Jetdirect Menu (Jetdirect meni)

TCP/IP

IPv6 Settings (IPv6 postavke)

Address (Adresa)

Manual Settings (Ručne postavke)

Enable (Omogući)

Izaberite opciju On (Uključeno), a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

.

3.

Da konfigurisali adresu, otvorite sve sledeće menije:

Administration (Administracija)

Network Settings (Mrežne postavke)

Jetdirect Menu (Jetdirect meni)

TCP/IP

IPv6 Settings (IPv6 postavke)

Address (Adresa)

SRWW

Povezivanje na mrežu u operativnom sistemu Windows

75

background image

Pomoću numeričke tastature ili pritiskajući strelicu nagore ili strelicu nadole upišite adresu.

Pritisnite dugme

OK (U redu)

.

NAPOMENA:

Ako koristite dugmad sa strelicama, nakon upisa svake cifre morate da pritisnete

dugme

OK (U redu)

.