HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Pregled i promena mrežnih postavki

background image

Pregled i promena mrežnih postavki

Za pregled ili promenu postavki IP adrese koristite ugrađeni Web server.

1.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom i pronađite IP adresu.

Ukoliko koristite IPv4, IP adresa sastoji se samo od brojeva. Njen format je:

xxx.xxx.xxx.xxx

Ukoliko koristite IPv6, IP je heksadecimalna kombinacija znakova i brojeva. Ima format sličan

ovom:

xxxx::xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

2.

Da biste otvorili ugrađeni Web server, upišite IP adresu uređaja u polje za adresu Web pregledača.

3.

Kliknite na karticu Networking (Umrežavanje) da biste dobili podatke o mreži. Po potrebi možete

promeniti postavke.