HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Instaliranje softvera

background image

Instaliranje softvera

1.

Zatvorite sve programe na računaru.

2.

Instalirajte softver sa CD-a.

3.

Pratite uputstva prikazana na ekranu.

4.

Kada se to od vas zatraži, izaberite opciju Connect through a wired network (Povezivanje

preko mreže koja koristi kablove).

5.

Sa liste dostupnih štampača, izaberite štampač sa odgovarajućom IP adresom.

6.

Na kraju instalacije kliknite na dugme Finish (Završi) ili na dugme More Options (Još

opcija) da biste instalirali dodatni softver.

7.

Odštampajte probnu stranicu iz bilo kog programa da biste proverili da li je softver pravilno

instaliran.

SRWW

Povezivanje na mrežu u operativnom sistemu Windows

73