HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Štampanje koverata

background image

Štampanje koverata

Ako softver koji koristite ne formatira automatski koverat, navedite postavku Landscape (Položeno) za

položaj stranice u softveru ili upravljačkom programu uređaja. Pridržavajte se sledećih smernica pri

podešavanu margina za adrese primaoca i pošiljaoca na kovertama Commercial #10 ili DL:

Tip adrese

Leva margina

Gornja margina

Adresa pošiljaoca

15 mm

15 mm

Adresa primaoca

102 mm

51 mm

SRWW

Umetanje papira u ležišta

89

background image

Za koverte drugih veličina podesite postavke margina na isti način.