HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Umetanje papira u ležište 1

background image

Umetanje papira u ležište 1

1.

Otvorite ležište 1.

2.

Izvucite proširenje ležišta.

3.

Postavite produžetak za ležište koji daje

podršku papiru i podesite bočne vođice na

odgovarajuću širinu.

88

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW

background image

4.

Postavite papir okrenut nadole u ležište tako da

kraća gornja ivica najpre ulazi u uređaj.

5.

Proverite da visina naslaganog papira ne

prelazi oznake vođice i oznake napunjenosti

ležišta.

6.

Podesite bočne vođice tako da ovlaš dodiruju

naslagani papir, ali da ga ne savijaju.