HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Postavljanje papira prilagođene veličine u ležište 3

background image

Postavljanje papira prilagođene veličine u ležište 3

1.

Otvorite ležište.

SRWW

Umetanje papira u ležišta

93

background image

2.

Podesite vođice dužine i širine papira tako što

ćete pritisnuti reze za podešavanje i pomerati

vođice dok ne dobijete veličinu papira koji se

koristi.

3.

Postavite papir okrenut nagore u ležište.

Postavite vođice tako da ne pritiskaju papir, već

da ga blago dodiruju.

94

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW

background image

4.

Vratite ležište u štampač. Na kontrolnoj tabli su

prikazani vrsta i veličina papira.

5.

Na kontrolnoj tabli bićete upitani da podesite

veličinu i vrstu papira. Izaberite postavku

Custom (Prilagođeno), a zatim podesite

dimenzije X i Y prilagođene veličine papira.

NAPOMENA:

Pogledajte nalepnicu na ležištu ili pratite uputstva da biste odredili dimenzije X i Y.

Y

X