HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Postavite ležište za 500 listova i teški medijum (ležište 3)

background image

Postavite ležište za 500 listova i teški medijum (ležište 3)

U ležište 3 može da stane do 500 listova standardnog papira.

Uređaj automatski detektuje sledeće standardne veličine papira u ležištu 3: Letter, Legal, Executive, A4,

A5 i B5 (JIS).

OPREZ:

Nemojte štampati koverte ili papir nepodržane veličine iz ležišta 3. Ove vrste papira štampajte

samo iz ležišta 1.

SRWW

Umetanje papira u ležišta

91