HP LaserJet Enterprise 500 color Printer M551 series - Promena upravljačkog programa štampača tako da odgovara tipu i formatu papira za Windows

background image

Promena upravljačkog programa štampača tako
da odgovara tipu i formatu papira za Windows

1.

U meniju Datoteka programa, kliknite na stavku Odštampaj.

2.

Izaberite proizvod, a zatim kliknite na dugme Svojstva ili Željene opcije.

3.

Kliknite na karticu Papir/kvalitet.

4.

Izaberite format iz padajuće liste Format papira.

5.

Izaberite tip papira iz padajuće liste Tip papira.

6.

Kliknite na dugme OK (U redu).

80

Poglavlje 6 Papir i medijumi za štampanje

SRWW